Poikkeamislupa myönnetty Rock-kentälle

9/2/2022

Siuntion kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta on kokouksessaan 8.2.2022 myöntänyt Rock-golfkentälle poikkeamisluvan alueella voimassa olevasta yleiskaavasta. Lupaprosessi jatkuu hakemalla seuraavaksi maisematyölupaa golfkentän rakentamiseksi.