Rock Resort on Siuntioon Pickalan golfkeskukseen tuleva uusi ja korkeatasoinen 45 hehtaarin kokoinen asuinalue. Rock Resortin sydämen muodostavat maailman paras yhdeksänreikäinen par3-golfkenttä Rock ja sen klubirakennus. Rock Resortiin on suunnitteilla tontteja yli sadalle asunnolle, joista suurin osa on omakotitaloille ja osa yhtiömuotoiselle rakentamiselle (esim. rivitaloille tai minivilloille). Tontit pyritään kaavoittamaan pääosin vakituisen asumisen tonteiksi. Alueen palvelutarjontaan on tarkoitus saada myös hotelli ja pienimuotoinen spa erilaisine wellness-hoitoineen.

Rock Resortin toteuttamisesta vastaa hankkeen emoyhtiö Rock Properties Oy, joka keskittyy Rock Resortin maa-alueiden kaavoitukseen, kehittämiseen ja tonttien myyntiin. Emoyhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö Rock Course Oy puolestaan keskittyy Rock-golfkentän rakentamiseen ja sen jälkeen golftoimintaan kentällä.

Rock-yhtiöiden takana ovat pickalalaiset golfarit ja asukkaat Kari Karvinen ja Jussi Nurmio, jotka näin haluavat kehittää Pickalan aluetta. Rock-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Kari Karvinen yhdessä perheensä sijoitusyhtiön kanssa omistaa Rock Properties Oy:stä 66,5% ja hallituksen jäsen Jussi Nurmio yhdessä oman sijoitusyhtiönsä kanssa omistaa 33,5%. Rock Properties Oy puolestaan omistaa kokonaan tytäryhtiö Rock Course Oy:n.

Rock Properties Oy:llä ja Rock Course Oy:llä on sama hallitus: Kari Karvinen (pj), Jussi Nurmio ja valtion sijoitusyhtiö Solidium Oy:n toimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Jussi Nurmion ajatus. Jussi esitti yli kymmenen vuotta sitten Pickala Golfin 25v-julkaisussa ajatuksen Pickalan neljännestä 18 reiän golfkentästä nimeltään Rock. Sen väylät olisivat kulkeneet Inkoon puolelle osittain saman alueen kautta, mihin uusi Rock par3-kenttä rakennetaan.

Asuntosäätiö ei ollut aktiivisesti myymässä kyseistä maa-aluetta. Kun Kari ja Jussi ottivat yhteyttä Asuntosäätiön kevättalvella 2021 kysyäkseen maata Rock-golfkenttää varten, nousi neuvotteluissa esiin mahdollisuus ostaa samalla kertaa suurempikin maa-alue. Näin hanke laajeni pelkän Rock-golfkentän rakentamisesta laajemmaksi Rock Resort -kiinteistökehityshankkeeksi.

Kyllä omistavat. Rock Course Oy osti Asuntosäätiöltä Rock-kentän maa-alueen 28.12.2022 ja Rock Properties Oy osti ympäröivät tonttialueet 3.2.2023.

Tässä vaiheessa vain omistajat ovat rahoituksen takana. On kuitenkin mahdollista, että projektin edetessä rahoittajiksi tulee myös jokin pankki tai muu sijoittajataho.

Tonttimaiden asemakaavoitus on aloitettu. Tavoitteena on kaava, joka sallii pysyvän asumisen alueen tonteilla sekä hotellitoiminnan osalla aluetta.

Alustavien suunnitelmien mukaan alueelle tulee paljon erilaisia tontteja. Suurin osa tulee olemaan omakotitalotontteja, joiden koot vaihtelevat välillä 850 – 3.750 m2 ja vastaavasti rakennusoikeudet välillä 150 – 600 kerros-m2. Osa on yhtiömuotoista rakentamista esimerkiksi rivitalo- tai minivilla-muodossa, jossa yksittäisten asuntojen koot alkavat 50 m2:stä. Tonttien hinnat tulevat määräytymään markkinatilanteen mukaan.

Jos kaavoitusprosessi Siuntion kunnan kanssa etenee suotuisasti, niin parhaassa tapauksessa tontteja voisi tulla myyntiin loppuvuonna 2024.

Siuntion kunnan vetämän asemakaavoituksen edetessä tulee Rock Resortin aluesuunnitelma kaikkien nähtäväksi normaalin kaavoitusprosessin mukaisesti. Rock Resortilla tulee myös olemaan Pickala Golfin alueella oma esittelypisteensä, jossa on nähtävillä alustavia suunnitelmia.

Vähintäänkin tilaa Rock Resortin nettisivulta itsellesi Rockin uutiskirje. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä Kariin tai Jussiin ja kertoa kiinnostuksestasi. Tai tule Pickala Golfiin tutustumaan Rock Resortin esittelypisteeseen.

Rock Properties Oy ei itse rakenna hotellia tai kylpylää, mutta pyrkii mahdollistamaan ne asemakaavoituksen kautta. Neuvotteluita erilaisista hotelliratkaisuista on käyty keväästä 2022 alkaen usean majoitusalan toimijan kanssa. Kiinnostusta Pickalan ja Rock Resortin aluetta kohtaan tuntuu olevan, joten näkymät hotellin tuloon alueelle ovat positiiviset.

Suomalainen golfkenttäarkkitehti Lassi Pekka Tilander.

Ei tarvinnut, sillä Lassi Pekka Tilander on Suomen ehdottomasti meritoitunein golfkenttäarkkitehti ja hänen kansainväliset näyttönsä ovat vakuuttavat (ks. esimerkiksi tämän listauksen sijat 23, 69 ja 89: Golf World Top 100: Best New Golf Courses in Europe | Today’s Golfer (todaysgolfer.co.uk))

Rock-kentän suunnittelu oli käynnistynyt Lassi Pekka Tilanderin avulla jo kauan ennen kuin Nicklaus Design tuli esiin Pickala Golfin Park-kentän suunnittelijaksi.

Emoyhtiö Rock Properties Oy järjestää rahoituksen tytäryhtiö Rock Course Oy:lle.

Rock-kentän budjettia ei voi suoraan verrata Parkin remonttibudjettiin. Ensinnäkin Rockin alue oli neitseellistä metsää ja lisäksi tuo maa-alue oli rakentamisen kannalta erittäin haastavaa suota ja kalliota. Sen sijaan Park remontoidaan alueelle, joka on jo golfkenttää eli siellä maarakentaminen tuskin tuottaa isoja yllätyksiä. Toiseksi Rockin hintaa nostaa myös tavoitteena oleva maailmanluokan taso kalliine erikoisratkaisuineen. Rockin budjetti sisältää itse kentän lisäksi myös maa-alueen hankinnan, klubitalon ja muut tarvittavat rakennukset (esim. golfautohalli) sekä pysäköintialueen, joita Parkin remontti ei sisällä.

Rock-kentän valmistuttua sen liiketoiminnasta vastaa Rock Course Oy. Suunnitelmissa kuitenkin on, että Rock Course Oy tulee ostamaan ainakin kentänhoitopalvelut Oy Pickala Golf Ab:lta, jolla on jo Rockin naapurissa ammattitaitoinen kentänhoitohenkilöstö ja tarvittavaa kalustoa. Tätä varten Pickala Golfin kanssa neuvotellaan palvelusopimus.

Rock-kenttä on Rock Course Oy:n oma hanke eikä se vaikuta Oy Pickala Golf Ab:n omistaman Park-kentän remonttiin muutoin kuin tuomalla Pickalan alueelle lisää pelikapasiteettia jo Parkin remontin ajaksi helpottamaan peliaikojen saantia. Neuvoteltavalla palvelusopimuksella tulee olemaan positiivinen vaikutus Pickala Golfin talouteen.

Kaikki itse Rock-golfkentän rakentamiseksi tarvittavat viranomaisluvat on saatu ja ne ovat lainvoimaisia. Rockin klubitalolle haetaan vielä erillinen rakennuslupa. Rock-kentän puut kaadettiin keväällä 2022. Varsinainen rakentaminen alkoi tammikuussa 2023. Suunnitelmien mukaan Rock aukeaa pelaajille alkukaudesta 2025, jolloin klubitalonkin pitäisi olla valmis. Näin Rock olisi valmis ennen Park-kentän suunniteltua remonttia helpottaen pelimahdollisuuksia Pickalassa Parkin remontin aikana sekä tietysti sen jälkeenkin.

Oy Pickala Golf Ab ei rakenna Rock-kenttää. Rock Course Oy vastaa itsenäisesti Rock-kentän rakentamisesta käyttäen rakentamisen eri työvaiheissa tarvittavien alojen parhaita asiantuntijoita. Rock-kentän maanrakennusurakan toteuttamisesta vastaa rakennusliike E.M.Pekkinen Oy ja pintaurakasta vastaa skotlantilaisen Greenmakers by Nelson & Vecchion ammattilaiset.

Oy Pickala Golf Ab tai sen osakkeenomistajat eivät kanna mitään riskiä Rockin rakentamishankkeen onnistumisesta. Kaikki hankkeeseen liittyvät riskit kantaa Rock Course Oy ja sen emoyhtiö Rock Properties Oy.

Ei nouse Rockin takia, sillä Rock ei aiheuta Oy Pickala Golf Ab:lle lainkaan lisämenoja. Sen sijaan Rock voi palvelusopimuksen kautta tuoda Pickala Golfille lisätuloja. Neuvottelut itse palvelusopimuksesta ja sen yksityiskohdista ovat kuitenkin kesken. Lopullinen palvelusopimus neuvotellaan valmiiksi hyvissä ajoin ennen Rock-kentän valmistumista. Hinta tulee perustumaan palvelun tuottamisen Pickala Golfille aiheuttamiin kustannuksiin ja sen päälle lisättävään katteeseen sekä mahdollisiin provisioihin Rock-kentän tuloista.

Oy Pickala Golf Ab ei omista Rock-kenttää, vaan sen omistaa Rock Course Oy. Näin ollen Pickala Golfin peliosake ei tuo pelioikeutta Rockilla.

Niistä päättää Rock Course Oy.

Hinnastosta ei ole tehty vielä päätöksiä, sillä asiasta päätetään vasta myöhemmin sen mukaan, mikä on markkinatilanne kentän avaamisen aikaan. Tämän hetken suunnitelmien mukaan yhdeksän reiän kierroksen normaali greenfee asettunee kuitenkin tasoon 35-40 euroa. Sarjalipuilla ja kausikorteilla yksittäisen kierroksen hinta on edullisempi. Ja lisäksi pickalalaiset saavat näistä kaikista oman alennuksensa.

Tästä ei ole vielä päätöksiä.

Näistäkään ei ole vielä päätöksiä.

Rock Course Oy:n osakkeita ei tule myyntiin. Rock-kentälle pääsee pelaamaan vain erilaisilla pelioikeustuotteilla, kuten kierrosgreenfee, sarjakortti ja kausikortti.

Toki se teoriassa mahdollista on, että Oy Pickala Golf Ab voisi joskus tulevaisuudessa ostaa Rock-kentän, mutta mitään sopimusta sellaisesta ei ole – eikä voikaan olla. Kauppa voisi olla mahdollinen esimerkiksi 10 vuoden kuluttua Rockin avaamisesta, jos Rockin hinta on Oy Pickala Golf Ab:n silloisen hallituksen ja yhtiökokouksen mielestä houkutteleva ja taloudellisesti kannattava. Muitakin vaihtoehtoja Rock-kentän pitkän tähtäimen tulevaisuuden osalta on mietinnässä.

Ainakin golfravintola terasseineen, sauna- ja pukuhuonetilat sekä caddie master ja pieni pro shop.

Se on mahdollista, mutta tästä ei ole vielä päätöksiä.

Tämä on tavoitteena. Käytännössä asia riippuu kuitenkin siitä, milloin ympärivuotiselle palvelulle on riittävästi todellista kysyntää. Mahdollinen hotelli vieraineen voi tuoda tarvittavaa kysyntää ravintolalle myös talvikaudelle.

Kyllä.

Kyllä on. Rockilla tulee olemaan jokaisella väylällä neljä erimittaista aloituspaikkaa, jotka kaikki tullaan slouppaamaan sekä miehille että naisille. Pelaajat voivat harjoituskierroksillaan valita Rockin useista vaihtoehdoista tiipaikan oman taitotasonsa, päivän fiiliksen, sääolosuhteiden ja/tai oman riskinottohalukkuutensa mukaan, ja näin vaikuttaa kentän tuomaan haasteeseen ja slope-arvoon.

Vesi on luonnonkaunis elementti, joka luo ilmettä paitsi Rock-golfkentälle myös koko Rock-kenttää ympäröivälle asuinalueelle. Vettä tarvitaan myös kentän kastelujärjestelmän käyttöön. Etutiiltä vesiesteet ovat kuitenkin pelissä melko vähän.

Rock-kentän bunkkereihin tulee samanlainen valkoinen USGA-standardoitu USGA2-hiekka kuin on Pickala Golfin Seasidella ja Forestilla (ja on tulossa remontin myötä myös Parkille).

Rockin klubitalo tulee sijaitsemaan Park-17 griinin pohjoispuolella olevalla pienellä kukkulalla. Rockin klubitalon ja Pickalan klubitalon välillä tulee olemaan kulkuyhteys kävellen ja golfautoilla. Henkilöautolla ajoyhteys Rockille haarautuu Störsvikintieltä Seaside 6:n griinin kohdalta nykyisen Tenniskalliontien risteyksestä. Ajoreitti jatkuu noin 300 metriä Tenniskalliontietä (tulevaa Timalantietä), minkä jälkeen käännytään vasemmalle ohi Forest-17 griinin ja Forest-18 takatiin Rock Resortin alueelle.

Kyllä voi. Rockilla tulee olemaan kattava asfaltoitu tieverkosto golfautoille. Kenttä on hyvin pelattavissa myös kävellen, sillä ainoa jyrkkä nousu on 6-väylän tiipaikoille. Onneksi tuo nousu ei kuitenkaan ole pitkä.

Kyllä.

Harjoitusgriini tulee, mutta harjoitusbunkkereita ja rangea ei rakenneta. Ennen pelikierrosta tapahtuvaa lämmittelyä varten klubitalon yhteydessä tulee olemaan lyöntiverkko.

Suunnitelma on, että neuvoteltavan palvelusopimuksen myötä myös Rock-kentän ajanvaraus integroidaan saumattomaksi osaksi Oy Pickala Golf Ab:n ajanvarausjärjestelmää.

Kyllä.

Ei tule.

Kyllä, väylän 7 tiipaikan vieressä.

Kyllä. Tavoitteena on ympäristöystävällinen ja hiilineutraali huippukenttä.

Rockin klubitalon lähistöllä tulee olemaan oma pysäköintialue, jonne Rockin pelaajien autot mahtuvat.

Kaikilla golfareilla ei ole mahdollisuutta varata päivästä viittä tuntia golfkierrokseen. Yhdeksänreikäisellä par3-kentällä pelikierros kestää vain noin 1,5 tuntia. Lisäksi pelikokemus par3-kentällä on normaalikenttään verrattuna huomattavasti sosiaalisempi, sillä pelaajat eivät avauslyöntiensä jälkeen hajaannu toisistaan kauas erilleen ympäri kenttää. Par3-kenttä kehittää tavallista enemmän myös pelaajien lähipelitaitoja. Rockin väylällä 6 pääsee lisäksi testaamaan pitkääkin lyöntiä.

Kyllä.

Rock tarjoaa yrityksille modernin tavan järjestää kompakteja yritystapahtumia golfin ympärille. Par3-kentän sosiaalisuus ja lyhyempi kierrosaika innostavat paikalle kiireisempiäkin päättäjiä, kun tapahtuma ei vie koko työpäivää (18 reiän yhteislähtökisa kestää vain noin kolme tuntia). Rockissa järjestetty yritystapahtuma mahdollistaa isännille ja emännille enemmän laadukkaita kontakteja ja vastinetta rahalle.

Kyllä saa. Kauden 2023 pelioikeudet on kaikki jo vuokrattu. Kauden 2024 pelioikeuksien vuokraaminen alkaa Pickala Golfin yhtiökokouksen jälkeen marraskuussa 2023. Jos olet kiinnostunut vuokraamaan pelioikeuden Pickala Golfiin kaudelle 2024, lähetä sähköpostia osoitteella peliosake@gmail.com. Tarkempia tietoja tuolloin vuokrattavista pelioikeuksista löytyy syksyllä sivulta www.pickalarock.fi ja siellä kohdasta Pickala/Pickala Golfin vuokrattavat pelioikeudet.

Syksyllä 2022 Suomen Golfliitto tarjosi Pickala Golfille mahdollisuutta järjestää Ladies European Tourin osakilpailu. Sen jälkeen Pickala Golf otti yhteyttä ja tarjosi mahdollisuutta sponsorointiin. Kyseessä oli ainutlaatuinen tilaisuus nostaa sekä Pickalaa että Rock Resortia golfmaailman tietoisuuteen. Niinpä Rock Resort innostui asiasta ja neuvotteli itselleen kilpailun nimisponsorin aseman. Tavoitteena oli kertoa LET-kisayleisölle ainutlaatuisesta Rock-kentästä ja sen ympärille tulevista asuintonteista.

Rockin esittelypisteestä sovittiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2022 osana LET-sponsorointisopimusta. Kevään ja alkukesän 2023 aikana katsottiin esittelypisteelle fyysinen sijoituspaikka ja sovittiin samalla Rockin ja Pickala Golfin kanssa myös kauden 2023 loppuun kestävästä yhteistyöstä. Kyseessä on siis kaupalliset sopimukset, joista molemmat osapuolet katsovat hyötyvänsä. Merkittävän rahasumman lisäksi Pickala Golf näkee, että Rock Resortin asuinalueen myötä alueelle tulee lähivuosina runsaasti uusia potentiaalisia osakkaita ja pelioikeuden vuokraajia. Lisäksi Pickalan alueen entisestään paraneva brändi/imago-arvo vaikuttaa positiivisesti Pickala Golfin osakkeen arvoon ja vuokrahintaan.