Rock Resort on Siuntioon Pickalan golfkeskukseen tuleva uusi ja korkeatasoinen 45 hehtaarin kokoinen asuinalue. Rock Resortin sydämen muodostavat maailman paras yhdeksänreikäinen par3-golfkenttä Rock ja sen klubirakennus ravintoloineen. Rock Resortiin ollaan kaavoittamassa tontteja noin 120 asunnolle, joista suurin osa on omakotitaloille ja osa yhtiömuotoiselle rakentamiselle (esim. rivitaloille tai muille kytketyille rakennuksille). Tontit pyritään kaavoittamaan pääosin vakituisen asumisen tonteiksi. 

Rock Resortin asuinalueen toteuttamisesta vastaa Rock Properties Oy, joka keskittyy Rock Resortin maa-alueen kehittämiseen ja kaavoitukseen sekä asemakaavan valmistuttua tonttien ja asuntojen myyntiin. Rock-kentän ja sen klubitalon toteuttamisesta vastaa puolestaan Rock Course Oy, joka kentän valmistuttua keskittyy golftoimintaan siellä.

Rock-yhtiöiden takana ovat pickalalaiset golfarit ja asukkaat Kari Karvinen ja Jussi Nurmio, jotka näin haluavat kehittää Pickalan aluetta. Kari Karvinen yhdessä perheensä sijoitusyhtiön kanssa omistaa Rock Properties Oy:stä noin 85 % ja Jussi Nurmio yhdessä oman sijoitusyhtiönsä kanssa omistaa loput noin 15 %. Rock Course Oy:n puolestaan omistaa kokonaan Kari Karvinen henkilökohtaisesti.

Rock Properties Oy:n hallituksessa ovat Kari Karvinen (pj), Jussi Nurmio ja valtion sijoitusyhtiö Solidium Oy:n toimitusjohtaja Reima Rytsölä. Rock Course Oy:n hallituksessa ovat Kari Karvinen (pj) ja Reima Rytsölä. Molempien yhtiöiden toimitusjohtaja on Kari Karvinen.

Jussi Nurmion ajatus. Jussi esitti yli kymmenen vuotta sitten Pickala Golfin 25v-julkaisussa ajatuksen Pickalan neljännestä 18 reiän golfkentästä nimeltään Rock. Sen väylät olisivat kulkeneet Inkoon puolelle osittain saman alueen kautta, mihin uutta Rock par3-kenttää parhaillaan rakennetaan. Myöhemmin Rock jalostui Jussin visioissa yhdeksänreikäiseksi par3-kentäksi, jonka toteuttamiseksi hän pyysi maaliskuussa 2021 Kari Karvisen mukaan.

Asuntosäätiö ei ollut aktiivisesti myymässä kyseistä maa-aluetta. Kun Kari Karvinen ja Jussi Nurmio ottivat yhteyttä Asuntosäätiön kevättalvella 2021 kysyäkseen maata Rock-golfkenttää varten, nousi neuvotteluissa esiin mahdollisuus ostaa samalla kertaa suurempikin maa-alue. Näin hanke laajeni pelkän Rock-golfkentän rakentamisesta laajemmaksi Rock Resort -kiinteistökehityshankkeeksi. 

Kyllä omistavat. Rock Course Oy osti Asuntosäätiöltä Rock-kentän maa-alueen 28.12.2022 ja Rock Properties Oy osti ympäröivät tonttialueet 3.2.2023. 

Rock-hankkeen rahoitus on tullut Kari Karviselta. On kuitenkin mahdollista, että projektin edetessä osarahoittajaksi tulee myös jokin pankki tai muu vastaava sijoittajataho. 

Tonttimaiden asemakaavoitus on jo aloitettu kesäkuussa 2023. Tavoitteena on kesällä 2024 valmistuva kaava, joka sallii pääosin pysyvän asumisen alueen tonteilla. 

Alueelle tulee paljon erilaisia tontteja. Suurin osa tulee olemaan omakotitalotontteja, joiden koot vaihtelevat välillä 800 – 4.800 m2 ja vastaavasti rakennusoikeudet välillä 150 – 600 kerros-m2. Osa tonteista on yhtiömuotoista rakentamista varten, jossa pienempien asuntojen koot alkavat 70-90 m2:stä suurempien asuntojen kokojen ollessa noin 250 m2. Tonttien ja asuntojen hinnat tulevat määräytymään markkinatilanteen mukaan. 

Kyllä tulee. Erityisesti yhtiömuotoista rakentamista varten varatuille isoille tonteille rakennetaan taloja (esimerkiksi rivitaloja tai muita kytkettyjä rakennuksia), joista ostaja voi vaivattomasti ostaa itselleen valmiin asunnon. 

Jos kaavoitusprosessi Siuntion kunnan kanssa etenee suotuisasti, niin parhaassa tapauksessa tontteja ja asuntoja voisi tulla myyntiin syksyllä 2024.

Siuntion kunnan vetämän asemakaavoituksen edetessä tulee Rock Resortin aluesuunnitelma yleisön nähtäväksi normaalin kaavoitusprosessin mukaisesti, ks. Siuntion kunnan nettisivuilta kohta Asuminen ja ympäristö / Kaavoitus / Vireillä olevat asemakaavat / Pickala Rock Resort -asemakaava. Asemakaavan nk. kaavaluonnos on julkistettu kunnan nettisivuilla syyskuussa 2023. Rock Resortilla on myös Pickala Golfin alueella oma esittelypisteensä, jossa on nähtävillä alustavia suunnitelmia. 

Vähintäänkin tilaa Rock Resortin nettisivulta itsellesi Rockin uutiskirje. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä Kariin tai Jussiin ja kertoa kiinnostuksestasi. Tai tule Pickala Golfiin tutustumaan Rock Resortin esittelypisteeseen.

Siuntion kunnan nettisivuille 25.9.2023 esille laitetussa kaavaluonnoksessa oli vielä tilavaraus hotellille ja kylpylälle Forest-12 väylän länsipuolisella alueella. Sen jälkeen asemakaavoitusprosessissa Siuntion kunnan kanssa on päädytty ratkaisuun luopua hotelli- ja kylpylävarauksesta ja kaavoittaa myös näille varattu alue asumiselle. Näin ollen Rock Resortin alueelle ei enää ole tulossa hotellia ja/tai kylpylää.

Suomalainen golfkenttäarkkitehti Lassi Pekka Tilander.

Ei tarvinnut, sillä Lassi Pekka Tilander on Suomen ehdottomasti meritoitunein golfkenttäarkkitehti ja hänen kansainväliset näyttönsä ovat vakuuttavat (ks. esimerkiksi tämän listauksen sijat 23, 69 ja 89: Golf World Top 100: Best New Golf Courses in Europe | Today’s Golfer (todaysgolfer.co.uk))

Rock-kentän suunnittelu oli käynnistynyt Lassi Pekka Tilanderin avulla jo kauan ennen kuin Nicklaus Design tuli esiin Pickala Golfin Park-kentän suunnittelijaksi.

Rock Course Oy:n ainoa omistaja Kari Karvinen vastaa Rock-kentän rakentamisen rahoituksesta.

Rock-kentän budjettia ei voi suoraan verrata Parkin remonttibudjettiin. Ensinnäkin Rockin alue oli neitseellistä metsää ja lisäksi tuo maa-alue oli golfkentän rakentamisen kannalta äärimmäisen haastavaa suota ja kalliota. Sen sijaan Park remontoidaan alueelle, joka on jo valmista golfkenttää eli siellä maanrakentaminen tuskin tuottaa mitään isoja yllätyksiä. Toiseksi Rockin hintaa nostaa myös tavoitteena oleva maailmanluokan taso kalliine erikoisratkaisuineen. Rockin budjetti sisältää itse kentän rakentamisen lisäksi myös maa-alueen hankinnan, täyden palvelun klubitalon ravintoloineen ja terasseineen, muut tarvittavat rakennukset (esimerkiksi golfautohalli klubitalon kellarissa ja erillinen hallirakennus kentänhoitokoneille), harjoitusgriinin ja harjoitusbunkkerin sekä pysäköintialueen, joita Parkin remonttibudjetti ei sisällä.

Ei tule. Valaistusta kyllä alun perin suunniteltiin Rockille, mutta siitä luovuttiin suunnitelmien tarkentuessa. Perusteluita luopumiselle oli useita. Ensinnäkin valaistus olisi ollut hyödyllistä varsin pienen osan pelikautta eli noin kuuden viikon ajan elokuun puolesta välistä syyskuun loppuun. Syyskuussa illat alkavat kuitenkin olemaan usein melko kosteita, joten valaistus tuskin olisi paljoa lisäpelaajia tuonut. Toiseksi valaistus vaatii runsaasti teräksisiä valaisintolppia, kun jokaisella väylällä sekä griini että tiipaikat pitää valaista. Tällaiset valaisintolpat rumentaisivat muuten luonnonkaunista Rock-kenttää. Ja kolmanneksi iltavalaistus voisi häiritä Rock-kentän viereisiä asuntoja.

Rock-kentän valmistuttua sen liiketoiminnasta tulee vastaamaan Rock Course Oy sen palkkaaman uuden toimitusjohtajan johdolla. Suunnitelmissa kuitenkin on, että Rock Course Oy tulee ostamaan joitakin palveluita Oy Pickala Golf Ab:lta (ainakin kentänhoito). Tätä varten Pickala Golfin kanssa neuvotellaan parhaillaan palvelusopimuksesta. 

Rock-kenttä on Rock Course Oy:n oma itsenäinen hanke eikä se vaikuta lainkaan Oy Pickala Golf Ab:n omistaman Park-kentän tulevaan remonttiin. Toki Rock-kenttä valmistuttuaan alkukaudella 2025 tuo Pickalan alueelle lisää pelikapasiteettia, joten sitä kautta se vaikuttaa positiivisesti Parkin remonttiin helpottamalla peliaikojen saantia remontin aikana. Rock Course Oy:n ja Oy Pickala Golf Ab:n välille neuvoteltavalla palvelusopimuksella tulee olemaan positiivinen vaikutus Pickala Golfin talouteen. 

Rock-kentän puut kaadettiin keväällä 2022. Varsinainen rakentaminen alkoi tammikuussa 2023. Suunnitelmien mukaan Rock aukeaa pelaajille alkukaudesta 2025, jolloin klubitalonkin pitäisi olla valmis. Näin Rock olisi valmis ennen Park-kentän suunniteltua remonttia helpottaen pelimahdollisuuksia Pickalassa Parkin remontin aikana sekä tietysti sen jälkeenkin.

Oy Pickala Golf Ab ei osallistu Rock-kentän rakentamiseen. Rock Course Oy vastaa itsenäisesti Rock-kentän rakentamisesta käyttäen rakentamisen eri työvaiheissa tarvittavien alojen parhaita asiantuntijoita. Rock-kentän maanrakennusurakan toteuttamisesta vastaa rakennusliike E.M.Pekkinen Oy ja pintaurakasta vastaa skotlantilaisen Greenmakers by Nelson & Vecchion ammattilaiset.

Oy Pickala Golf Ab tai sen osakkeenomistajat eivät kanna mitään riskiä Rock-kentän rakentamishankkeen onnistumisesta tai tulevasta operatiivisesta toiminnasta. Kaikki Rock-kenttähankkeeseen liittyvät riskit kantaa yksin Rock Course Oy.

Oy Pickala Golf Ab:n hoitovastike ei nouse Rock-kentän takia, sillä Rock ei aiheuta Pickala Golfille minkäänlaisia lisämenoja. Sen sijaan Rock-kenttä voi palvelusopimuksen kautta tuoda Pickala Golfille lisätuloja. Neuvottelut itse palvelusopimuksesta ja sen yksityiskohdista ovat kuitenkin kesken. Lopullinen palvelusopimus neuvotellaan valmiiksi hyvissä ajoin ennen Rock-kentän valmistumista. Sopimushinta tulee perustumaan palvelun tuottamisen Pickala Golfille aiheuttamiin kustannuksiin ja sen päälle lisättävään katteeseen sekä mahdollisiin provisioihin Rock-kentän tuloista.

Oy Pickala Golf Ab ei omista Rock-kenttää, vaan sen omistaa Rock Course Oy. Näin ollen Pickala Golfin peliosake ei tuo pelioikeutta Rockilla.

Niistä päättää Rock Course Oy.

Hinnastosta ei ole tehty vielä päätöksiä, sillä asiasta päätetään vasta myöhemmin sen mukaan, mikä on markkinatilanne kentän avaamisen aikaan. Tämän hetken suunnitelmien mukaan yhdeksän reiän kierroksen normaali greenfee asettunee kuitenkin tasoon 35-40 euroa. Sarjalipuilla ja kausikorteilla yksittäisen kierroksen hinta on edullisempi. Ja lisäksi pickalalaiset saavat näistä kaikista oman alennuksensa.

Tästä ei ole vielä päätöksiä.

Näistä ei ole vielä päätöksiä.

Rock Course Oy:n osakkeita ei tule myyntiin. Rock-kentälle pääsee pelaamaan vain erilaisilla pelioikeustuotteilla, kuten kierrosgreenfee, sarjakortti ja kausikortti.

Toki se teoriassa mahdollista on, että Oy Pickala Golf Ab voisi joskus tulevaisuudessa ostaa Rock-kentän, mutta mitään sopimusta sellaisesta ei ole – eikä voikaan olla. Jotta tällainen kauppa ylipäätään voisi olla mahdollinen, tulisi Rockin hinta olla Oy Pickala Golf Ab:n hallituksen ja yhtiökokouksen mielestä sille houkutteleva ja taloudellisesti kannattava. Tätä asiaa on kaikkien kuitenkin turha miettiä, sillä Rock Course Oy:n omistajalla Kari Karvisella ei ole Rock-kentän suhteen minkäänlaisia myyntiaikeita.

Täyden palvelun golfravintola kabinettitiloineen ja upeine terasseineen, pelaajien sauna-, pukuhuone- ja vilvoittelutilat sekä caddie master ja pro shop. 

Se on mahdollista, mutta tästä ei ole vielä päätöksiä.

Tämä on tavoitteena. Käytännössä asia riippuu kuitenkin siitä, milloin ympärivuotiselle palvelulle on riittävästi todellista kysyntää. Rock Resortin ja Störsvikin alueen uudet asukkaat ja heidän vieraansa voivat tulevaisuudessa tuoda tarvittavaa lisäkysyntää ravintolalle myös talvikaudelle.

Kyllä.

Kyllä on. Rockilla tulee olemaan jokaisella väylällä neljä erimittaista aloituspaikkaa, jotka kaikki tullaan slouppaamaan sekä miehille että naisille. Pelaajat voivat harjoituskierroksillaan valita Rockin useista vaihtoehdoista tiipaikan oman taitotasonsa, päivän fiiliksen, sääolosuhteiden ja/tai oman riskinottohalukkuutensa mukaan, ja näin vaikuttaa kentän tuomaan haasteeseen ja slope-arvoon.

Vesi on luonnonkaunis elementti, joka luo ilmettä paitsi Rock-golfkentälle myös koko Rock-kenttää ympäröivälle asuinalueelle. Vettä tarvitaan myös kentän kastelujärjestelmän käyttöön. Etutiiltä vesiesteet ovat kuitenkin pelissä melko vähän.

Rock-kentän bunkkereihin tulee samanlainen valkoinen USGA-standardoitu USGA2-hiekka kuin on Pickala Golfin Seasidella ja Forestilla (ja on tulossa remontin myötä myös Parkille). 

Rockin klubitalo tulee sijaitsemaan Park-17 griinin ja Forest-18 väylän välisellä pienellä kukkulalla. Rockin klubitalon ja Pickalan klubitalon välillä tulee olemaan kulkuyhteys kävellen ja golfautoilla. Henkilöautolla ajoyhteys Rockille haarautuu Störsvikintieltä Seaside 6:n griinin kohdalta nykyisen Tenniskalliontien risteyksestä. Ajoreitti jatkuu noin 300 metriä Tenniskalliontietä (tulevaa Timalantietä), minkä jälkeen käännytään vasemmalle ohi Forest-17 griinin ja Forest-18 takatiin Rock Resortin alueelle. Tämän hetken tiedon mukaan kunta rakentaa tuon Timalantien alkupään kuntoon vuoden 2024 aikana.

Kyllä voi. Rockilla on kattava asfaltoitu tieverkosto golfautoille ja omat vuokrattavat golfautot. Kenttä on kuitenkin erittäin hyvin pelattavissa myös kävellen, sillä ainoa jyrkkä nousu on 6-väylän tiipaikoille eikä tuo nousu onneksi ole pitkä.

Kyllä. Rockin klubitalon lähistöllä tulee myös olemaan erillinen pelaajien omien golfautojen parkkialue.

Harjoitusgriini ja harjoitusbunkkeri tulevat, mutta rangea ei rakenneta. Ennen pelikierrosta tapahtuvaa lämmittelyä varten klubitalon katoksessa tulee kuitenkin olemaan lyöntiverkko.

Nettiin tulevan ajanvarausjärjestelmän avulla. Suunnitelma lisäksi on, että neuvoteltavan palvelusopimuksen myötä Rock-kentän ajanvaraus integroidaan saumattomaksi osaksi Oy Pickala Golf Ab:n ajanvarausjärjestelmää.

Kyllä.

Ei tule.

Kyllä, väylän 7 tiipaikan vieressä.

Kyllä. Tavoitteena on ympäristöystävällinen ja hiilineutraali huippukenttä.

Rockin klubitalon lähistöllä tulee olemaan oma 55-60 auton pysäköintialue, jonne Rockin pelaajien autot mahtuvat.

Kaikilla golfareilla ei ole mahdollisuutta varata päivästä viittä tuntia golfkierrokseen. Yhdeksänreikäisellä par3-kentällä pelikierros kestää vain noin 1,5 tuntia. Lisäksi pelikokemus par3-kentällä on normaalikenttään verrattuna huomattavasti sosiaalisempi, sillä pelaajat eivät avauslyöntiensä jälkeen hajaannu toisistaan kauas erilleen ympäri kenttää. Par3-kenttä kehittää tavallista enemmän myös pelaajien lähipelitaitoja. Rockin väylällä 6 pääsee lisäksi testaamaan pitkääkin lyöntiä.

Kyllä.

Rock tarjoaa yrityksille modernin tavan järjestää kompakteja yritystapahtumia golfin ympärille. Par3-kentän sosiaalisuus ja lyhyempi kierrosaika innostavat paikalle kiireisempiäkin päättäjiä, kun tapahtuma ei vie koko työpäivää. Rockissa järjestetty yritystapahtuma mahdollistaa isännille ja emännille enemmän laadukkaita kontakteja ja vastinetta rahalle. 

Kyllä saa. Kauden 2023 pelioikeudet on kaikki jo vuokrattu. Kauden 2024 pelioikeuksien vuokraaminen alkaa Pickala Golfin yhtiökokouksen jälkeen marraskuussa 2023. Jos olet kiinnostunut vuokraamaan pelioikeuden Pickala Golfiin kaudelle 2024, lähetä sähköpostia osoitteella peliosake@gmail.com. Tarkempia tietoja tuolloin vuokrattavista pelioikeuksista löytyy syksyllä sivulta www.pickalarock.fi ja siellä kohdasta Pickala/Pickala Golfin vuokrattavat pelioikeudet.

Syksyllä 2022 Suomen Golfliitto tarjosi Pickala Golfille mahdollisuutta järjestää Ladies European Tourin osakilpailu. Sen jälkeen Pickala Golf otti yhteyttä ja tarjosi mahdollisuutta sponsorointiin. Kyseessä oli ainutlaatuinen tilaisuus nostaa sekä Pickalaa että Rock Resortia golfmaailman tietoisuuteen. Niinpä Rock Resort tarttui ideaan ja neuvotteli itselleen kilpailun nimisponsorin aseman. Tavoitteena oli kertoa LET-kisayleisölle ainutlaatuisesta Rock-kentästä ja sen ympärille tulevista asuintonteista. Tämä myös onnistui erinomaisesti.

Rockin esittelypisteestä sovittiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2022 osana LET-sponsorointisopimusta. Kevään ja alkukesän 2023 aikana katsottiin esittelypisteelle fyysinen sijoituspaikka ja sovittiin samalla Rockin ja Pickala Golfin kanssa myös kauden 2023 loppuun kestävästä yhteistyöstä. Syksyllä tätä yhteistyösopimusta päätettiin jatkaa myös vuodet 2024-2025. Kyseessä on siis kaupallinen sopimus, josta molemmat osapuolet katsovat hyötyvänsä. Merkittävän rahasumman lisäksi Pickala Golf näkee, että Rock Resortin asuinalueen myötä alueelle tulee lähivuosina runsaasti uusia potentiaalisia Pickala Golfin osakkaita ja pelioikeuden vuokraajia. Lisäksi Rockin avulla tapahtuva koko Pickalan alueen brändi/imago-arvon paraneminen entisestään vaikuttaa positiivisesti myös Pickala Golfin osakkeen arvoon ja vuokrahintaan.