Rock-kentän rakentamiseksi myönnetty maisematyölupa on nyt lainvoimainen

Siuntion kunta on myöntänyt Rock-golfkentän rakentamista varten maisematyöluvan. Myönnettyyn lupaan ei tullut valituksia, joten lupa on saanut lainvoiman 21.9.2022. Tämä tarkoittaa, että pitkään kestänyt lupaprosessi (poikkeamislupa yleiskaavasta, puunkaatolupa ja maisematyölupa) on nyt saatu päätökseen ja kentän varsinainen rakentaminen voi alkaa.

Ihan heti kuokkaa ei kuitenkaan isketä maahan, sillä neuvottelut maanrakennusurakoitsijoiden kanssa ovat vielä hieman kesken. Jos neuvotteluissa saavutetaan suotuisa lopputulos, on mahdollista, että Rock-kentän maanrakentaminen alkaa jo lokakuussa 2022. Maanrakennusurakka käsittää mm. pintamaiden raivaustyöt, vesiesteiden kaivamisen, vesiesteiden padot ja tukirakenteet, tarvittavat louhinnat, maansiirrot peliväylien ja tiiauspaikkojen pohjarakenteiksi, peliväylien ja viheriöiden pohjien perusmuotoilut, sekä teiden, pelaajapolkujen ja pysäköintialueiden pohjarakenteet.

Maanrakennusurakan jälkeen seuraa omana urakkanaan itse golfkentän pintojen rakentaminen ml. kastelu- ja kuivatusjärjestelmät, bunkkerien rakentaminen sekä karheikkojen, väylien ja viheriöiden nurmikylvöt. Samassa yhteydessä päällystetään tiet, pelaajapolut ja pysäköintialue. Erillisenä omana urakkanaan toteutetaan näiden lisäksi vielä Rockin klubitalon rakentaminen.

Alun perin suunnitelmissa oli, että Rock-kenttä valmistuisi pelikuntoon kauden 2024 jälkipuoliskolla. Koska rakentamisen alku on lupaprosessin keston myötä viivästynyt, arvioidaan nyt Rockin aukeavan pelaajille alkukaudella 2025.Viimeisimmät uutiset


​​​​​​​